Spôsoby platenia

Dobierka
Platíte kuriérovi v hotovosti.
 
Cez internet
Vaše objednávky môžete uhradiť aj online s bankovým prevodom.
Číslo účtu: SK4702000000003934925254
 
V prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou
Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru spolu s poplatkom za dovoz.
 
Bankovým prevodom
Protihodnotu objednaného tovaru máte možnosť uhradiť aj bankovým prevodom vopred. V tomto prípade Vás žiadame oznámiť nám to prostredníctvom e-mailovej správy na agrowebstore@gmail.com. Na Vašu žiadosť Vám vyhotovíme faktúru, ktorú Vám zašleme e-mailom alebo poštou. Na základe faktúry je možné vykonať úhradu. Po pripísaní úhrady na účet spoločnosti AgroWebStore s.r.o. je možné tovar prevziať  formou doručenia kuriérskou spoločnosťou.
 
Ceny na webovej stránke sú platné od uverejnenia, s vynimkou prípadov, keď aj napriek náležitej starostlivosti dôjde k nesprávnému uvedeniu ceny – najmä zjavné chyby prepisy, výrazne odlišné od všeobecnej predajnej hodnoty alebo zobrazenie cien systémovej chyby, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru, – v tomto prípade naša spoločnosť nie je povinná dodať produkt za nesprávnu cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
 
Odoslaním objednávky spotrebiteľ akceptuje vyššie uvedené a považuje ich za neoddeliteľnú súčať zmluvy.
Košík
Kôš je prázdny
Používateľ

Registrácia

Naše ponuky