NOVINKA! Destilačné prístroje

Používanie liehovaru sa da naučiť veľmi ľahko. K liehovaru patrí chladič,cez ktorú preteká alkohol. Je to mnohostrannýliehovar, ktorý je výborne vhodný na viaceré destilačné metódy. Medená vložka bráni pripáleniu kvasu počas pálenia (destilácie). Všetky časti destilačného prístroja, ktoré v procese destilácie majú kontakt s alkoholom sú vyrobené z medi. Klobúk kotľa je izolované s vodou a poskytuje velmi dobrú izoláciu aj v v pripade deformácie klobúka. Vykurovanie možné s drevom aj plynom. Všetky časti destilačného prístroja, ktoré v procese destilácie majú kontakt s alkoholom sú vyrobené z čistej medi. Meď v procese destilácie neutralizuje väčšiu časť kyseliny a iných skaze podliehajúcich chemických látok, ktoré sa vytvárajú počas alkoholového kvasenia ovocia alebo počas samotnej destilácie.
Sklonný destilačný prístroj (na pálenie pálenky) sa skladá z kúreniska, na ktorý je nasadený kotol, na kotol sa umiestňuje klobúk, ktorý sa pomocou spony a zaistenia spony spája s kotlom. Priestupníkom sa kotol spája s chladičom. V chladiči je špirála, cez ktorú preteká alkohol. Priestupník sa pripevňuje na závitové spoje na kotle i chladiči.
Od 840,00€ do 1.500,00€
6 produkt
Košík
Kôš je prázdny
Používateľ

Registrácia

Naše ponuky